LEGRIS UNION TEE - 3/8" TUBE X 3/8" TUBE

Alternate image
LEGRIS UNION TEE - 3/8" TUBE X 3/8" TUBE

Description

LEGRIS UNION TEE - 3/8" TUBE X 3/8" TUBE X 3/8" TUBE